Công nghệ AAO

Công nghệ AAO

Công nghệ AAO đang là một trong những công nghệ xử lý nước thải được xử dụng phổ biến nhất hiện nay. 1. Công nghệ AAO là gì? Công nghệ xử lý AAO là quá trình xử lý sinh học liên tục sử dụng các hệ vi sinh vật kị khí, yếm khí và hiếu […]

Công nghệ SBR

Công nghệ SBR

Công nghệ SBR là công nghệ xử lý nước thải có tên tiếng Anh là Sequencing batch reactor. 1. Công nghệ SBR là gì? Công nghệ xử lý nước thải SBR (sử dụng bể SBR) là công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học theo quy trình phản ứng từng […]

Công nghệ MBBR

Công nghệ MBBR viết tắt của cụm từ Moving Bed Bioreactor Reactor, là một trong những công nghệ được ứng dụng phố biến nhất hiện nay. 1. Công nghệ xử lý nước thải MBBR là gì? MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor mà những kỹ thuật môi trường hay […]

Công nghệ MBR

Công nghệ MBR

Công nghệ MBR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Membrane Bio Reactor, là một trong những công nghệ xử lý nước thải phổ biến hiện nay. 1. Công nghệ xử lý nước thải MBR là gì? Công nghệ xử lý nước thải MBR là sự kết hợp của cả phương pháp sinh học […]

Công nghệ Microbe-Lift

Công nghệ Microbe-Lift là công nghệ ứng dụng kết hợp các loại men vi sinh Microbe-Lift trong xử lý nước thải môi trường, nước nuôi trồng thủy sản. Để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua công nghệ cốt lõi của men vi sinh Microbe-Lift sau đây. […]