Video – Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại Farm nuôi – ĐH Cần Thơ

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại Farm nuôi - ĐH Cần Thơ

Dự án là sự kết hợp của Biogency và Khoa Thủy sản trực thuộc Trường Đại Học Cần Thơ nhằm thí nghiệm “Ứng dụng Men vi sinh Microbe-Lift trong nuôi tôm thẻ chân trắng”. Tôm nuôi thu hoạch đạt chất lượng xuất khẩu. Tôm đẹp, đường ruột tốt, gan đẹp, bóng vỏ. Ao tôm sử […]

Video – VTV3 – Thông tin 260 – Giải pháp xử lý khí độc từ Biogency

VTV3 - Thông tin 260 - Giải pháp xử lý khí độc từ Biogency

Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản đứng thứ ba trên thế giới, đứng thứ năm cung cấp tôm qua Mỹ, dẫn đến diện tích nuôi tôm ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên thực trạng ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến việc phát triển ao nuôi tôm của bà con. Để giải […]

Video – Hiệu quả kiểm soát chất lượng nước ao nuôi tôm của Vi sinh Microbe-Lift (USA)

kiểm soát chất lượng nước

Với hơn 45 năm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng trên toàn thế giới Nhà sản xuất Ecological Laboratories đã sản xuất các sản phẩm sinh học ứng dụng cho các lĩnh vực như: nông nghiệp, môi trường và nuôi trồng thủy sản. Công nghệ cốt lõi của Ecological Laboratories đã chọn lọc các […]

Video – MEN VI SINH XỬ LÝ KHÍ ĐỘC AO NUÔI TÔM HIỆU QUẢ – Nhịp sống kinh doanh HTV9

Xử lý khí độc

Vấn đề giải quyết khí độc NH3, NO2 là một vấn đề gây khó khăn cho bà con nuôi tôm. Các giải pháp thông thường vẫn được áp dụng nhưng không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, những khó khăn đó đã được giải quyết bằng biện pháp men vi sinh Microbe-Lift được phân phối từ […]

0909538514