Video – Hội thảo “Hiện tượng tôm rớt cục thịt trong ao và phương pháp xử lý” ở Trà Vinh

Nhìn lại khoảnh khắt tại buổi hôi thảo “Khắc phục và giải quyết các vấn đề tôm rớt cục thịt” tại Trà Vinh được tổ chức bởi Biogency. Qua buổi hội thảo, Biogency đã rất vui vì có thể giúp được phần sức để bà con có thể đạt được mùa vụ thành công.

Xem ngay: