Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials

Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) được áp dụng khi cần kiểm tra nước thải có hàm lượng Nitơ tổng cao, điển hình như: Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, chế biến cao su, chế biến thủy sản… Bài viết này Biogency sẽ hướng dẫn bạn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials.

Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials

Phạm vi ứng dụng của phương pháp

Các loại nước, nước thải cần kiểm tra hàm lượng Nitơ tổng.

Chuẩn bị thí nghiệm

Cần phá mẫu để xác định tổng Nitơ. Quy trình phá mẫu được mô tả bên dưới.

Để thực hiện thí nghiệm này cần có kỹ thuật phân tích nhạy.

  • Đảo ngược ống nghiệm như mô tả trong phần này để tránh có kết quả thấp.
  • Giữ nắp ống nghiệm sao cho ống nghiệm thẳng đứng.
  • Quay ống nghiệm xuống để cho dung dịch bên trong chảy toàn bộ từ đáy lên nắp.
  • Dừng lại. Quay ngược ống trở lại.
  • Đợi cho dung dịch chảy toàn bộ xuống đáy ống nghiệm.
  • Mỗi lần như thế là hoàn tất một chu kỳ đảo ống nghiệm.

Lau bên ngoài các cell chứa mẫu trước khi đặt vào buồng đo. Dùng miếng khăn ẩm lau sạch rồi dùng miếng khăn khô chùi bên ngoài lần nữa để xóa sạch dấu vân tay hay các dấu khác.

Nếu thí nghiệm vượt quá thang đo, lặp lại bước phá mẫu với mẫu pha loãng. Phá mẫu phải được lặp lại để cho kết quả chính xác.

Sử dụng nước khử ion được kèm trong hộp thuốc thử hoặc nước không có chất hữu cơ (Cat. No.26415-49) dùng để chuẩn bị chất chuẩn và thực hiện quy trình phân tích.

Quy trình chi tiết phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials

Bước Mô tả chi tiết Minh họa
1 – Bật DRB 200 lên. Gia nhiệt đến đến 105 độ C.
– Chú ý: Xem phần hướng dẫn sử dụng DRB200 để chọn chương trình nhiệt độ cài đặt sẵn phù hợp
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
2 – Dùng phễu để cho 1 gói Total Nitrogen Persulfate Reagent Powder pillow vào mỗi ống nghiệm HR Total Nitrogen Hydroxide Digestion Reagent.
– Lau sạch miệng ống hay nắp nếu có thuốc thử còn dính lại.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
3 – Cho 0.5mL mẫu vào ống nghiệm (đây là mẫu chuẩn bị).
– Cho 0.5 mL nước khử ion có kèm trong bộ thuốc thử vào một ống nghiệm thứ hai (đây là ống mẫu trắng).
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
4 – Đậy nắp hai ống nghiệm lại. Lắc mạnh ống ít nhất 30 giây để xáo trộn hoàn toàn dung dịch bên trong.
– Chú ý: Persulfate có thể không hòa tan hoàn toàn sau khi xáo trộn. Điều này không ảnh hưởng đến độ chính xác.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
5 Đặt ống nghiệm vào bếp gia nhiệt. Nung trong 30 phút. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
6 Dùng bao tay chống nhiệt để lấy ống nghiệm ra khỏi bếp nung. Làm mát
đến nhiệt độ phòng.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
7 – Nhấn Hach Programs.
Chọn chương trình 395 N, Total HR TNT. Nhấn Start
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
8 Lấy nắp ra khỏi ống đã nguội và cho một gói Total Nitrogen (TN) reagent A powder pillow vào mỗi ống. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
9 Đậy nắp lại và lắc đều trong 15 giây. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
10 – Nhấn biểu tượng đồng hồ đếm thời gian. Nhấn OK.
– Đợi cho phản ứng xảy ra trong 3 phút.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
11 Sau khi có tiếng bíp báo hết thời gian, tháo nắp và cho vào mỗi ống 1 gói TN Reagent B Powder Pillow Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
12 – Đậy nắp lại và lắc trong 15 giây.
– Chú ý: thuốc thử sẽ không tan hết. Điều này không gây ảnh hưởng đến độ chính xác
– Dung dịch sẽ trở thành màu
Vàng.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
13 Nhấn biểu tượng đồng hồ. Chọn OK.
Hai phút phản ứng bắt đầu
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
14 Sau khi có tiếng bíp, mở nắp hai ống nghiệm TN Reagent C và cho 2mL mẫu đã xử lý vào ống thứ nhất và 2 mL2 mL mẫu trắng vào ống TN
Reagent C.
Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
15 Đậy nắp hai ống lại và đảo ống 10 lần. Đảo ống từ từ để phân tán dung dịch bên trong hoàn toàn. Ống sẽ trở nên nóng khi chạm vào. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
16 Nhấn chọn biểu tượng đồng hồ. Chọn OK. Để cho phản ứng xảy ra trong 5 phút. Dung dịch sẽ có màu vàng đậm. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
17 Lau sạch bên ngoài ống chứa mẫu trắng rồi đặt vào trong buồng đo. Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
18 Nhấn ZERO. Màn hình hiển thị 0 mg/L N Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials
19 Lau sạch bên ngoài ống chứa mẫu và đặt vào buồng đo. Màn hình hiển thị mg/L N Hướng dẫn cách Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials

Mẫu trắng trong phép so màu

Mẫu trắng thuốc thử có thể dùng lặp lại trong phép đo dùng thuốc thử có cùng lô hàng. Lưu mẫu trắng thuốc thử trong bóng tối ở nhiệt độ phòng (18-25 độ C) tối đa trong 7 ngày. Nếu có một ít bông cặn trắng xuất hiện trước khi đủ một tuần thì phải bỏ mẫu trắng này và chuẩn bị mẫu trắng mới.

Một lượng lớn các hợp chất Nitơ không có chất hữu cơ trong một số mẫu có thể làm giảm hiệu quả việc phá mẫu do tiêu thụ một phần persulfate. Một số mẫu có chứa lượng hữu cơ cao cần được pha loãng và tiến hành phân tích lại để kiểm tra hiệu quả của việc phá mẫu.

Lấy mẫu, bảo quản và lưu trữ

Lấy mẫu và lưu trữ trong chai nhựa hay thủy tinh sạch. Để có kết quả tốt nhất thì phải phân tích mẫu tức thì.

Để bảo quản mẫu, điều chỉnh pH xuống 2 hay thấp hơn bằng axit nitric đậm đặc (khoảng 2 mL/L) Sulfuric Acid (Cat. No. 979-49). Để ở nhiệt độ 4 độ C hay thấp hơn. Mẫu bảo quản tối đa trong 28 ngày. Trước khi tiến hành phân tích, làm ấm mẫu trở lại nhiệt độ phòng, trung hòa mẫu trở lại bằng 5.0 N Ammonium Hydroxide (Cat. No. 2450-26). Điều chỉnh kết quả theo thể tích cho vào thêm.

Hiệu quả phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng phương pháp 10072

Độ chính xác

Dung dịch chuẩn: 100.0 mg/L NH3–N

Phân tích nitơ tổng theo thang cao

Độ nhạy:

Phân tích nitơ tổng theo thang cao

Tóm tắt phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng phương pháp 10072

Sự phá mẫu bằng kiềm persulfate chuyển tất cả các dạng Nitơ thành Nitrat. Natri metabisulfite được cho vào sau khi phá mẫu để hạn chế các ảnh hưởng của halogen oxide. Nitrate sau đó phản ứng với axit chromotropic dưới điều kiện axit mạnh để tạo thành phức màu vàng có sự hấp thụ ánh sáng cao nhất ở bước 410 nm.

Phân tích Nitơ tổng theo thang cao (HR) bằng Phương pháp 10072 Test ‘N Tube™ Vials doanh nghiệp có thể tự thực hiện nếu có dụng cụ test đầy đủ. Tuy nhiên, để kết quả test Nitơ tổng được chính xác, đòi hỏi kỹ thuật phụ trách phải am hiểu về phương pháp và thao tác đúng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc tư vấn về các phương pháp sinh học trong xử lý nước thải chứa Nitơ tổng cao, bạn hãy liên hệ đến HOTLINE 0909 538 514 để Biogency tư vấn nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Hướng dẫn test/ kiểm tra Tổng Nitơ trong nước thải bằng máy đo quang HI83314