Video – Test mẫu nước ao nuôi tôm cho bà con ở Trà Vinh

Giám Đốc Kỹ thuật của Biogency hướng dẫn test mẫu nước ao nuôi, cách nhận biết ao nuôi tôm có bị nhiễu độc hay không ? và các mức độ nhiễm khí độc của ao nuôi tôm.

Xem ngay: