[Video] Chương trình hỏi gì đáp nấy | Tập 2: Ao bị khí độc NH3 1.7 – NO2 5.0 mà phèn lại cao thì nên làm gì?

Bà con đã nuôi tôm hầu hết ai cũng gặp vấn đề về khí độc ao nuôi và phèn cao. Tuy nhiên nếu chúng ta cùng lúc gặp tình trạng khí độc và phèn cao thì phải làm gì ? Biện pháp nào để giải quyết tình trạng đó?

Chúng ta hãy cùng xem với câu hỏi ao bị khí độc NH3 1.7 – NO2 5.0 mà phèn lại cao thì chuyên gia sẽ giải đáp ra sao nhé.

Xem ngay: