[Video] Chương trình hỏi gì đáp nấy | Tập 9: Bà con cần làm gì khi khí độc NO2 cao

Tình trạng khí độc (NH3, NO2,…) là một trong những khó khăn cho người bà con nuôi tôm. Nguyên nhân là do chúng phát sinh liên tục và thường đạt đến mức gây độc cho tôm nuôi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vị vậy chúng ta cần có những biện pháp, cách thức xử lý kịp thời để đạt một mùa vụ thành công.

Xem ngay: