Video – Chương trình thực tế | Tập 6: Reivew ao tôm của hộ dân sau khi sử dụng sản phẩm

Chương trình thực tế nuôi nước tốt – nuôi tôm khỏe – nhà nông vui.
Hôm nay Kỹ sư thủy sản Biogency sẽ reivew thực tế ao tôm 67 ngày tuổi, mật độ là 150 con/m2, thức ăn một ngày là 140kg. Trước đây ao nuôi tôm ở ngày thứ 30 gặp tình trạng nước lợn cợn, tảo tàn nhiều, hình thành khí độ.

Tuy nhiên sau khi sử dụng dòng sản phẩm MICROBE-LIFT Aqua C, nước hết triệt để vấn đề lợn cợn, không còn váng, nhớt bọt của tôm lột và tảo tàn, tôm hấp thụ tốt hơn và mau lớn, tốc độ hình thành khí độc chậm hơn khi xài duy trì cả vụ.

Đây có thể được coi là một trong nhiều trường hợp mà Biogency đã giúp hộ nuôi tôm đạt hiệu quả trong việc tìm lại màu nước đẹp ao nuôi.

Nếu bạn gặp vấn đề về ô nhiễm khí độc , màu nước ao xấu, đáy ao nhớt, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời, giúp đem lại nước tốt – tôm khỏe – nhà nhà đều vui.

Xem ngay: