Video – Chương trình thực tế | Tập 8: Làm sao để xử lý đáy ao hiệu quả và ao tôm không bị khí độc?

Chương trình thực tế nuôi nước tốt – nuôi tôm khỏe – nhà nông vui

Kỳ này, BIOGENCY sẽ dẫn bạn đến thăm ao nuôi của chú Trưởng, ở phường Hòa Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên. Trước đây ao tôm của chú gặp vấn đề nhớt bạt và đã dùng nhiều sản phẩm trên thị trương nhưng chưa thấy hài lòng. Nguyên nhân là sau khi sử dụng tình trạng nhớt bạt không khắc phục đáng kể.

Sau đó chú tìm đến dòng sản phẩm xử lý đáy ao Microbe-Lift AQUA SA. Chú bắt đầu sử dụng thử hai trên bốn ao, và sau khi sử dụng chú thấy sự cải thiện rõ rệt, ao không còn nhớt và đã dần sạch sẽ hơn.

Hiện chú đã thu tôm và rất hài lòng về dòng sản phẩm xử lý đáy ao Microbe-Lift AQUA SA và sẽ sử dụng xuyên suốt vào từ đầu vụ tiếp theo.

Xem ngay: