Video HD – Test Chỉ Tiêu Nitrat Trong Nước Thải bằng Máy So Màu Quang Phổ DR900 HACH

Hướng dẫn các bước test chỉ tiêu Nitrat:

– Mẫu nước test: nước đầu ra hệ thống XLNT sinh hoạt

– Các bước thực hiện:

1. Khởi động máy đo DR900-HACH: Chọn chương trình 355N, Nitrate HR PP
2. Chuẩn bị mẫu: cho 10ml nước thải vào ống đo (Cuvet)
3. Cho một gói bột thuốc thử NitraVer 5 Nitrate vào ống đo mẫu
4. Khởi động đồng hồ đếm giờ trong vòng 1 phút, lắc mạnh ống đo (Cuvet) trong vòng 1 phút để thuốc thử tan hoàn toàn
5. Tiếp tục khởi động đồng hồ đếm giờ trong vòng 5 phút, để phản ứng diễn ra.
6. Chuẩn bị mẫu trắng: cho 10ml mẫu nước thải vào ống đo (Cuvet) thứ 2
7. Tiến hành đo:

+ Lau sạch ống đo (Cuvet) mẫu trắng (ống đo thứ 2), sau đó bỏ vào buồng đo. Bấm Zero. Màn hình sẽ hiện thị: 0.0 mg/l NO3-N
+ Lau sạch ống đo (Cuvet) mẫu nước thải (có bỏ thuốc thử), sau đó bỏ vào buồng đo. Bấm Read, đọc kết quả, đơn vị là mg/l NO3-N

– Kết quả thu được: Nitrat = 5.9 mg/l NO3-N, Đạt QCVN 14-2008/BTNMT, cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Lưu ý trong quá trình test cho kết quả chính xác:

– Sử dụng mẫu trắng cho mỗi lần đo mới.
– Thời gian lắc và kỹ thuật lắc sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành màu của mẫu đo và độ chính xác.
– Sau khi gói NitraVer 5 Nitrat đã hòa tan với mẫu sẽ xuất hiện cặn ở đáy ống đo. Cặn này không làm ảnh hưởng đến kết quả.
– Rửa ống đo sau khi sử dụng để loại bỏ tất cả các hạt cặn (các hạt Cadmium).

Xem ngay video hướng dẫn: