Video – Hiệu quả kiểm soát chất lượng nước ao nuôi tôm của Vi sinh Microbe-Lift (USA)

Với hơn 45 năm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng trên toàn thế giới Nhà sản xuất Ecological Laboratories đã sản xuất các sản phẩm sinh học ứng dụng cho các lĩnh vực như: nông nghiệp, môi trường và nuôi trồng thủy sản. Công nghệ cốt lõi của Ecological Laboratories đã chọn lọc các chủng vi sinh vật chuyên biệt để tạo dòng sản phẩm Micrbe-Lift ứng dụng cho ao tôm và nuôi trồng thủy sản gồm:

+ Sản phẩm Microbe-Lift Aqua C: chuyên xử lý nước, làm giảm lơ lửng, giảm bọt nhớt, tạo màu nước đẹp. Ổn định chất lượng nước giúp tôm tăng sức đề kháng, hấp thu thức ăn tốt, mau lớn, đều con, tăng sản lượng thu hoạch.
+ Sản phẩm Microbe-Lift Aqua SA: chuyên xử lý đáy và nhớt bạt. Giúp giảm hiện tượng đóng nhớt ở bạt, vi oxy, quạt,…ở ao bạt. Giảm lượng bùn sinh ra, bùn không có mùi hôi đối với ao đất. Từ đó, giảm khí độc sinh ra từ bùn đáy, hạn chế vi sinh vật gây hại, nấm và ký sinh trùng.
+ Đặc biệt, sản phẩm MicrobeLift Aqua N1: với thành phần là 2 chủng Nitrosomonas và Nitrobacter, là sản phẩm đặc trị trong phòng ngừa và xử lý khí độc NH3, NO2 trong ao nuôi tôm.

Xem ngay: