Video – HƯỚNG DẪN Cách nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải

Clip hướng dẫn cách nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải:
– Bơm nước sạch khoảng 1/3 bể vào sinh học. Khi mực nước cách mặt đĩa thổi khí 400mm thì bắt đầu sục khí.
– Có thể bổ sung thêm bùn từ 5-10% tính theo thể tích vào bể để khởi động cùng vi sinh MicrobeLift.
– Sử dụng trực tiếp Vi sinh MicrobeLift mỗi ngày cùng với dinh dưỡng phù hợp xuống bể sinh học.
– Cho nước sạch vào ½ bể, nước thải khoảng 5-10% công suất hoặc tính toán tải lượng khởi động phù hợp từng công trình. Bổ sung dinh dưỡng và vi sinh theo bảng 2.
– Kiểm soát các điều kiện (theo bảng 3) để vi sinh hoạt động ổn định.
– Theo dõi lượng bùn phát sinh trong bể bằng cách sử dụng ống đong 1000ml có khắc vạch mỗi 100ml cho nước bể sinh học vào đến vạch 1000ml và quan sát bằng mắt thường sau 30 phút, sau đó đọc thể tích bùn đạt được.
– Nếu bùn lắng, nước không đục nhiều và có sự cải thiện về bông bùn thì có thể bổ sung tiếp 5-10% công suất.
– Cho nước thải vào đầy bể sinh học rồi mới cho nước qua bể lắng, tuần hoàn bùn 100% bể sinh học không cho thải bỏ. Nước trong sau bể lắng thải bỏ ra ngoài. Khoảng trong thời gian 30 ngày thì lượng nước sẽ điền vào đầy bể.

Xem ngay: