[Video] – Hướng Dẫn: Phân tích chỉ tiêu Amonia nước thải thủy sản bằng máy DR-900

Mr Phong – kĩ sư môi trường của Biogency sẽ hướng dẫn các bạn phân tích chỉ tiêu Amonia nước thải đầu ra của nhà máy chế biến thủy sản bằng máy so màu quang phổ DR900-HACH.

Xem ngay: