[Video] Khử mùi trang trại chăn nuôi bằng MICROBE-LIFT OC

khử mùi chăn nuôi bằng microbe-lift oc

Các trang trại chăn nuôi thường gây ô nhiễm cho môi trường và cộng đồng, nên chúng ta cần xử lý một cách hợp lý thức ăn dư thừa, phân và nước tiểu, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai.

Mùi của phân và nước tiểu có thể gây khó chịu cho cộng đồng sống gần các trang trại

Xem ngay khử mùi trang trại chăn nuôi tại đây: