Video – MEN VI SINH XỬ LÝ KHÍ ĐỘC AO NUÔI TÔM HIỆU QUẢ – Nhịp sống kinh doanh HTV9

Vấn đề giải quyết khí độc NH3, NO2 là một vấn đề gây khó khăn cho bà con nuôi tôm. Các giải pháp thông thường vẫn được áp dụng nhưng không đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, những khó khăn đó đã được giải quyết bằng biện pháp men vi sinh Microbe-Lift được phân phối từ thương hiệu BIOGENCY
Nhờ vào việc giúp nhiều bà con đạt được hiệu quả cao, cho ra chất lượng tốt. BIOGENCY đã được kênh “Nhịp sống kinh doanh” của HTV9 mời phỏng vấn nhằm truyền tải đến bà con phương pháp tốt nhất và ít tốn kém nhất.

Giờ đây nỗi bận tâm loa toan về xử lý Nitơ không còn là vấn đề vì BIOGENCY sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn đó.

Xem ngay: