Video – [PHẦN 2] WEBINAR #01 – Thành phần và cách xác định Tổng Nitơ

Các thành phần chứa Nitơ trong nước thải là gì? Xem chi tiết video trên để hiểu rõ hơn nhé!

Xem ngay: