Video – [PHẦN 3] WEBINAR #01 – Các phương pháp xử lý Tổng Nitơ & Amonia

Có những phương pháp nào và bao nhiêu phương pháp để xử lý Tổng Nitơ & Amonia? Cùng Biogency tìm hiểu qua video này nhé!

Xem ngay: