[Video] PHẦN 5 – WEBINAR#01: Các trường hợp và Cách xử lý Amonia & Tổng Nitơ

Các trường hợp và Cách xử lý Amonia & Tổng Nitơ là gì? Cùng Biogency xem video sau để hiểu rõ hơn nhé!

Xem ngay: