[Video] TECHTALK#01: Khởi động hệ vi sinh đúng cách – Phục hồi nhanh hệ thống xử lý nước thải sau dịch

Techtalk#01 với chủ đề: “KHỞI ĐỘNG HỆ VI SINH ĐÚNG CÁCH – PHỤC HỒI NHANH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU DỊCH” do Biogency tổ chức với mong muốn giải đáp thắc mắc và mang đến cho nhà vận hành kiến thức để khởi động và kiểm soát hệ vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải đạt hiệu quả tốt nhất.

Xem ngay chương trình: