[Video] WEBINAR #01 – Bí quyết xử lý tổng Nitơ và Amonia đạt chuẩn xả thải

Hội thảo trực tuyến: Bí quyết kiểm soát chỉ tiêu Tổng Nitơ và Amonia đạt chuẩn xả thải do Biogency tổ chức với mong muốn mang đến cho các nhà quản lý môi trường, doanh nghiệp và kỹ sư vận hành những kiến thức, kinh nghiệm trong vận hành hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến Nitơ, Amonia.

Hội thảo sẽ giúp cho các nhà quản lý môi trường, doanh nghiệp và nhà vận hành hệ thống xử lý nước thải hiểu rõ hơn về:

1. Quá trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa Nitơ.
3. Cách để theo dõi và kiểm soát các chỉ tiêu liên quan đến Nitơ một cách hiệu quả.
4. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình vận hành và xử lý Nitơ, Amonia trong nước thải đạt chuẩn.

Xem ngay chương trình: