MLSS, MLVSS, SVI và SV30 có liên quan gì với nhau?

MLSS, MLVSS, SVI hay SV30 đều là những chỉ số quan trọng và cần kiểm soát trong hệ thống xử lý nước thải. Nhưng liệu rằng bạn đã hiểu rõ về các chỉ số này và mối liên hệ giữa chúng? Hãy cùng Biogency tìm hiểu qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn.

MLSS, MLVSS, SVI và SV30 có liên quan gì với nhau?

Chỉ số MLSS

MLSS viết tắt của Mixed liquor suspended solids là hỗn hợp chất rắn lơ lửng. MLSS là chỉ số biểu diễn nồng độ chất rắn lơ lửng có trong bể sục khí và thường được sử dụng trong quá trình xử lý bùn hoạt tính cho nước thải. Đơn vị MLSS được đo bằng miligam trên lít (mg/L) hoặc gram trên lít (g/L) tương đương với kg/m3.

Chỉ số MLSS dùng để xác định nồng độ chất rắn lơ lửng trong bể sục khí.

Hình 1. Chỉ số MLSS dùng để xác định nồng độ chất rắn lơ lửng trong bể sục khí.

MLSS bao gồm chủ yếu là các vi sinh vật và chất lơ lửng không phân hủy sinh học. Nó là một phần quan trọng của quá trình bùn hoạt tính, nhằm đảm bảo đủ lượng sinh khối hoạt động để xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm mọi lúc. Có thể ví MLSS như tỷ lệ thức ăn F/M.

Xác định MLSS nhằm tính toán sinh khối cần thiết để tiêu thụ toàn bộ các chất ô nhiễm và được tính dựa trên công thức sau:

Xác định MLSS nhằm tính toán sinh khối cần thiết để tiêu thụ toàn bộ các chất ô nhiễm và được tính dựa trên công thức sau:

Trong đó:

  • MLSS: Tổng khối lượng bùn hoạt tính (mg/L).
  • M₁: Trọng lượng mẫu giấy có sinh khối (g).
  • M₀: Trọng lượng mẫu giấy không có sinh khối (g).
  • V: Thể tích mẫu (ml).

Chỉ số MLVSS

MLVSS viết tắt của Mixed liquor volatile suspended solids, là hỗn hợp chất rắn lơ lửng dễ bay hơi. MLVSS là chỉ số biểu diễn phần hữu cơ của MLSS, bao gồm các vi khuẩn hoạt động sử dụng các chất hữu cơ và dinh dưỡng trong nước thải. Chỉ số MLVSS giúp xác định hàm lượng vi sinh vật cần và đủ để có thể làm sạch nước thải hay không.

Xác định MLVSS bằng cách nung chất rắn lơ lửng để bay hơi trong lò ủ (500 – 600°C). Khi đã cân đối hỗn hợp sau khi nung C(g), ta có thể xác định được chỉ số MLVSS thông qua MLSS như sau:

MLVSS = MLSS – C

Chỉ số SVI

SVI (viết tắt của Sludge Volume Index) là chỉ số thể tích bùn thường được dùng để đo đặc tính của của hỗn hợp bùn và nước hoặc bùn vi sinh hoạt tính. Chỉ số SVI được dùng để đánh giá khả năng lắng của bùn sinh học tại bể lắng sinh học. Đây là một thông số giúp ta điều chỉnh được thiết kế của bể lắng. Đồng thời, đây cũng là chỉ tiêu phản ánh đặc tính và chất lượng của bùn.

Công thức tính:

SVI = VL x 1000/ MLSS (ml/g)

Trong đó:

  • SVI: Chỉ số thể tích lắng của bùn, ml/g.
  • VL: Thể tích lắng của bùn, ml/l.
  • MLSS: Hàm lượng bùn hoạt tính, mg/l.

Chỉ số SV30

SV30 là chỉ số thể tích bùn lắng trong 30 phút. SVI30 được xác định bằng cách cho hỗn hợp nước thải ở bể Aerotank vào một ống đong hình trụ thể tích 1 lít và có vạch chia dung tích 1000 ml. Cài đặt hẹn giờ 30 phút và chờ bùn lắng xuống rồi đọc kết quả. Sau đó ta có thể quy đổi tính ra SVI theo công thức:
SVI = SV30/MLSS (g)

SVI và SV30 là hai chỉ số có quan hệ mật thiết với nhau. 

Hình 2. SVI và SV30 là hai chỉ số có quan hệ mật thiết với nhau.

Mối tương quan giữa các chỉ số MLVSS, SV30 và SVI

MLVSS, SV30, SVI là các chỉ số giúp kiểm tra sức khỏe hệ thống xử lý nước thải sinh học. Trong đó, chất rắn sinh học được đo để xác định trọng lượng của chất rắn. Khác biệt ở chỗ MLSS là tổng khối lượng chất rắn, còn MLVSS là phần dễ bay hơi của tổng chất rắn (thường chỉ là chất rắn sinh học – nhưng cũng có thể bao gồm sợi và chất rắn hữu cơ khác).

Sau khi nhận được cả hai số SV30 và MLVSS, chúng ta có thể tính toán SVI. Mục đích của SVI là để có được tỷ lệ lắng chuẩn.


Bài viết trên đây đã giúp bạn đọc làm rõ về các chỉ số MLSS, MLVSS, SVI, SV30 và mối liên hệ giữa chúng. Mỗi chỉ số đều đóng vai trò quan trọng nhất định trong quá trình xử lý nước thải và cần được kiểm soát ở một khoảng nhất định. Nếu trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, bạn đang gặp vấn đề về các chỉ tiêu này không đạt hoặc gặp bất cứ khó khăn nào khác, hãy liên hệ ngay cho Biogency qua HOTLINE 0909 538 514 chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Kiểm tra chất lượng bùn hoạt tính bằng cách nào?