Giải pháp tăng hiệu suất xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên bằng men vi sinh Microbe-Lift

Để tăng hiệu suất xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên, ngoài các yếu tố liên quan đến vận hành như: pH, nhiệt độ, thể tích bể, thời gian lưu nước… thì chủng vi sinh vật xử lý lưu huỳnh và khử COD là một yếu tố rất quan trọng.

xử lý nước thải chế biến mủ cao su

Hai phương pháp xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên

Nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên hầu hết đều bị ô nhiễm nặng. Phần lớn chất ô nhiễm bao gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (95%) như: Axit hữu cơ dễ bay hơi (Axetic/Axit Fomic), đường, Protein, Lipid và muối khoáng. Ngoài ra, các thành phần khác bao gồm chất rắn lơ lửng (trong mủ tạp), các chất hữu cơ (đường, Protein, Lipid… trong mủ còn lại), chất ô nhiễm chứa Nitơ và các chất khác (Sulphat, kim loại nặng, v.v.). Việc loại bỏ các hợp chất này sẽ cho phép xả nước thải đã qua xử lý vào các nguồn tiếp nhận.

Hệ thống xử lý nước thải mủ cao su thiên nhiên công suất 500 m3/nđ

Hệ thống xử lý nước thải mủ cao su thiên nhiên công suất 500 m3/nđ.

Có 2 phương pháp phổ biến dùng để xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên là:

1. Phương pháp hóa lý

Sự kết hợp của các quá trình như gạn lọc, tuyển nổi (DAF), keo tụ và tạo bông mang lại hiệu quả loại bỏ chất rắn lơ lửng cao (khoảng 70%) nhưng tốn nhiều chi phí vận hành. Việc loại bỏ TSS trong nước thải của quá trình chế biến mủ cao su thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống xử lý nước thải vì có thể giảm tải ô nhiễm và tắc nghẽn của các quá trình xử lý sinh học tiếp theo.

2. Phương pháp sinh học kỵ khí và sinh học hiếu khí

Quá trình kỵ khí và hiếu khí là phương pháp xử lý sinh học thông thường được áp dụng để loại bỏ các chất hữu cơ trong nước thải do chi phí vận hành thấp, hiệu quả loại bỏ cao và lượng khí sinh học tạo ra lớn (quá trình kỵ khí).

Nước thải của quá trình chế biến mủ cao su đậm đặc chứa lượng Sunphat cao do Axit Sunfuric (H2SO4) được sử dụng trong quá trình đông tụ mủ. Vì vậy, một trong những nhược điểm của quá trình kỵ khí là khí H2S do vi khuẩn khử sunphat tạo ra.

H2S ở dạng khí rất độc, có mùi trứng thối và nó hạn chế hoạt động của vi khuẩn Methanogen trong bể UASB. Hơn nữa, các hợp chất lưu huỳnh ở nồng độ cao cũng làm giảm hiệu quả xử lý COD của bể UASB. Do đó, việc giảm nồng độ lưu huỳnh đóng vai trò quan trọng đối với việc xử lý nước thải chế biến cao su trước khi bắt đầu sản xuất khí sinh học ở UASB.

Giải pháp tăng hiệu suất xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên bằng men vi sinh Microbe-Lift

Để tăng hiệu suất xử lý COD và giảm nồng độ lưu huỳnh, ngoài các yếu tố liên quan đến vận hành như: pH, nhiệt độ, thể tích bể, thời gian lưu nước… thì chủng vi sinh vật xử lý lưu huỳnh và khử COD là một yếu tố rất quan trọng.

Vi khuẩn lưu huỳnh tía là một nhóm vi sinh vật đa dạng có khả năng chuyển hóa lưu huỳnh và các hợp chất của nó trong chu trình lưu huỳnh trong tự nhiên. Một số chất lưu huỳnh phổ biến được những vi khuẩn này sử dụng làm nguồn năng lượng là Hydro Sunfua (H2S), lưu huỳnh và Thiosunfat (S2O32-).

Vi khuẩn lưu huỳnh tía và các vi khuẩn dị dưỡng có trong sản phẩm men vi sinh Microbe-Lift BIOGASmen vi sinh Microbe-Lift IND tăng cường quá trình oxy hóa Hydro Sulfua và chuyển hóa nó thành các hạt lưu huỳnh nguyên tố. Hiệu quả loại bỏ lưu huỳnh lên tới 90%.

Men vi sinh Microbe-Lift BIOGAS

Men vi sinh Microbe-Lift BIOGAS đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ lưu huỳnh trong nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên.

>>> Xem thêm: Men vi sinh Microbe-Lift BIOGAS

Bên cạnh đó, để quá trình loại bỏ COD đạt hiệu suất lên tới 85%, cần phải bổ sung những chủng vi sinh vật khỏe mạnh nhất và chuyên dùng phân hủy những hợp chất hữu cơ khó phân hủy có trong dòng sản phẩm men vi sinh Microbe-Lift SA. Mặt khác, Microbe-Lift SA đặc biệt hiệu quả loại bỏ TSS chưa được xử lý hoàn toàn từ phương pháp hóa lý, giúp tăng cường quá trình lắng bùn và xử lý bùn đáy các hồ sinh học, bể chứa nước thải.

bổ sung Microbe-Lift SA vào hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su

Việc bổ sung Microbe-Lift SA vào hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên giúp tăng cường quá trình phân hủy cặn hữu cơ khó phân hủy, trợ lắng cho bùn sinh học, giảm TSS.

>>> Xem thêm: Men vi sinh Microbe-Lift SA

Nguồn tham khảo: Situation of wastewater treatment of natural rubber latex processing in the Southeastern region, Vietnam (Nguyen, Nhu Hien*; Luong, Thanh Thao)

—–

Giải pháp tăng hiệu suất xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên bằng men vi sinh Microbe-Lift đã cho thấy hiệu quả vượt trội tại nhiều hệ thống xử lý nước thải cao su. Liên hệ Biogency qua Hotline 0909 538 514 để được tư vấn chi tiết về giải pháp và phương án xử lý tối ưu nhất cho hệ thống nước thải của bạn.

>>> Xem thêm: Tính chất nước thải ngành chế biến mủ cao su