Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà với công suất 10m3/ngày đêm mà Biogency đã tư vấn cho khách hàng bao gồm 2 giai đoạn: Phục hồi lại hệ vi sinh, giảm BOD, COD (do lượng vi sinh tại các bể sinh học chết hơn 95%) và xử lý Amonia đạt chuẩn. Chi tiết về phương án được trình bày rõ qua bài viết sau.

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)

Nguồn gốc của nước thải sinh hoạt tòa nhà

Nước thải sinh hoạt tòa nhà thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh hằng ngày của cư dân trong tòa nhà đó. Nước thải được thu gom từ hầm tự hoại về hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà rồi xử lý. Đặc trưng lớn nhất của loại nước thải này là chứa hàm lượng Amonia cao.

Bảng phân tích kết quả mẫu nước của nước thải tòa nhà (hàm lượng Amonia vượt gấp 7 lần mức xả thải cho phép):

TT Chỉ tiêu Đơn vị Đầu ra QCVN 14:2008/BTNMT Cột B
1 pH 7.4 5 – 9
2 TSS mg/l 118 100
3 BOD5 mg/l 82 50
4 Amonia mg/l 71.9 10
5 NO3- mg/l 6.29 50
6 PO4 mg/l 3.65 10
7 Coliform MPN/100ml 15 x 10^3 5000

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)

Nước thải sinh hoạt tòa nhà có hệ thống xử lý nước thải điển hình như sau (hệ thống có thể thay đổi theo hiện trạng thực tế đã chọn):

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)
Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà.

Đánh giá về tình trạng mà hệ thống nước thải đang gặp phải:

 • Hệ thống bể sinh học vi sinh chết trên 95%.
 • Chỉ tiêu Amonia, BOD, TSS không đạt tiêu chuẩn xả thải loại B theo QCVN 14:2008 BTNMT.

Yêu cầu đặt ra

Đối với hệ thống xử lý nước thải tòa nhà (công suất 10m3/ngày đêm) khi gặp vấn đề trên, yêu cầu đặt ra là:

 • Khôi phục lại hệ vi sinh của các bể sinh học.
 • Đưa chỉ tiêu Amonia về đạt tiêu chuẩn xả thải cột B (10 mg/l).
 • Tăng cường và ổn định hiệu suất xử lý của toàn hệ thống.

Qua đó, có thể thấy rằng việc phục hồi hệ vi sinh và xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà là điều cấp thiết nhất trong trường hợp này.

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)

Để xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà có công suất 10m3/ngày đêm, có 2 giai đoạn cần quan tâm: Khôi phục lại hệ vi sinh xử lý Amonia đạt chuẩn.

– Giai đoạn 1: Khôi phục lại hệ vi sinh của các bể sinh học, xử lý COD, BOD, TSS và ổn định hiệu suất hệ thống

Sử dụng chế phẩm vi sinh Microbe-Lift IND để khắc phục lại hệ vi sinh của các bể sinh học.

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)
Vi sinh Microbe-Lift IND – Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Sinh Thái Hoa Kỳ (Ecological Laboratories) nhằm phục hồi hệ vi sinh và xử lý BOD, COD, TSS.

Lý do lựa chọn chế phẩm vi sinh Microbe-Lift IND:

– Sản phẩm chứa 13 chủng vi sinh vật hoạt tính mạnh, khả năng hoạt hóa > 90%:

 • Giúp xử lý hiệu quả các loại nước thải nồng độ hữu cơ cao như nước thải sinh hoạt.
 • Xử lý được nước thải có tính chất phức tạp, khó phân hủy.

– Chứa chủng vi sinh hiếu khí, kỵ khí, tùy nghi:

 • Ổn định lượng bùn trong bể.
 • Tối đa hóa hiệu suất trong bể.
 • Giữ ổn định hiệu suất trong điều kiện bể có DO thấp.

Điều kiện hoạt động của vi sinh Microbe Lift IND tại các bể sinh học:

Để giúp vi sinh hoạt động hiệu quả và nâng cao khả năng phục hồi hệ vi sinh cần kiểm soát các điều kiện cụ thể sau:

TT Điều kiện Bể Anoxic (thiếu khí) Bể Aerotank (hiếu khí)
1 Nồng độ oxy hòa tan DO < 0.2 mg/l ≥3.5 mg/l
2 Độ pH 7.0 – 8.5 7.2 – 8.5
3 Độ kiềm kH Độ kiềm tối thiểu 150 mgCaCO3/l.
4 Nhiệt độ 30 – 36℃ 20 – 36℃
5 Dinh dưỡng C:N:P =100:5:1 C:N:P =100:5:1

Liều lượng sử dụng:

TT Thời gian Bể hiếu khí
1 Ngày 1 và 2 0.75 lít/ Ngày
2 Ngày 3 đến 7 0.25 lít/ Ngày
3 Ngày 8 đến 30 0.5 lít/ Tuần
4 Tổng tháng đầu tiên 4 lít/ Tháng
5 Duy trì hiệu suất
tháng tiếp theo
1 lít/ Tháng
(0.25 ml/ Tuần)

Lưu ý:

 • Châm thêm dinh dưỡng.
 • Lắc đều và bổ sung vi sinh vào buổi sáng theo liều lượng chỉ dẫn.
 • Quy đổi liều lượng: 01 can = 01 gallon = 3.785 lít.

Hiệu suất mong đợi:

 • Sau khi bổ sung trong vòng 07 ngày đầu tiên có thể thấy được sự thay đổi của bể vi sinh: Hình thành nhiều bông bùn làm tăng hoạt tính xử lý nước thải trong bể.
 • Bổ sung một lượng nhỏ vi sinh để duy trì hiệu suất hàng tháng tại bể sinh học thiếu khí Anoxic và hiếu khí Aerotank.

– Giai đoạn 2: Xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà đạt chuẩn xả thải cột B

Nồng độ Amonia tại đầu ra trước khi đấu nối xả thải là 71 mg/l, trong khi đó xả thải cho phép của Amonia chỉ là 10 mg/l.

Sản phẩm thích hợp để bổ sung vào bể sinh học hiếu khí là men vi sinh Microbe-Lift N1.

Phương án xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (Công suất 10m3/ngày đêm)
Vi sinh Microbe-Lift N1 – Sản phẩm có khả năng thúc đẩy quá trình Nitrat hóa, đưa quá trình xử lý Nitơ, Amonia đạt chuẩn xả thải (được nhập khẩu 100% từ Mỹ).

Lý do lựa chọn chế phẩm vi sinh Microbe-Lift N1 để xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà:

 • Microbe-Lift N1 là một quần thể vi sinh đặc hiệu cao chuyển hóa Nitơ, được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy, thiết lập và duy trì quá trình chuyển hóa Nitơ Amonia trong các hệ thống xử lý nước thải được thiết kế phù hợp.
 • Microbe Lift N1 chứa vi khuẩn Nitrosomonas sppNitrobacter spp. Nitrosomonas spp chuyển hóa Amonia thành Nitrit và Nitrobacter spp chuyển hóa Nitrit thành Nitrat.

Điều kiện hoạt động của vi sinh Microbe-Lift N1:

Nhóm vi sinh chọn lọc có tính chuyên biệt cao này yêu cầu những điều kiện đặc biệt để đạt quá trình Nitrat hóa ổn định theo bảng dưới:

TT Điều kiện Bể hiếu khí
1 Nồng độ oxy hòa tan DO ≥3.5 mg/l
2 Độ pH 7.2 – 8.5
3 Độ kiềm kH Độ kiềm tối thiểu 150 mgCaCO3/l
4 Nhiệt độ 20 – 36℃
5 Dinh dưỡng C:N:P =100:5:1

Liều lượng sử dụng:

TT Thời gian Bể hiếu khí
1 Ngày 1 và 2 0.75 lít/ Ngày
2 Ngày 3 đến 7 0.25 lít/ Ngày
3 Ngày 8 đến 30 0.5 lít/ Tuần
4 Tổng tháng đầu tiên 4 lít/ Tháng
5 Duy trì hiệu suất
tháng tiếp theo
0.5 lít/ Tháng
(0.25 ml/ 2Tuần)

Lưu ý:

 • Lắc đều và bổ sung vi sinh vào buổi chiều theo liều lượng chỉ dẫn.
 • Quy đổi liều lượng: 01 can = 01 gallon = 3.785 lít.

Hiệu suất xử lý Amonia mong đợi:

 • Với điều kiện tối ưu để quá trình xử lý Amonia nước thải sinh hoạt xảy ra, có thể giảm được nồng độ Amonia từ 50 – 90% trong 01 – 03 tuần xử lý.
 • Bổ sung một lượng nhỏ vi sinh Microbe-Lift N1 để duy trì hiệu suất hàng tháng tại bể sinh học hiếu khí.
 • Hiệu suất hệ thống sẽ ổn định từ 02 – 05 tuần sau khi sử dụng vi sinh Microbe-Lift IND và Microbe-Lift N1.

Trên đây là phương án Xử lý Amonia nước thải sinh hoạt tòa nhà (công suất 10m3/ngày đêm) mà Biogency đã áp dụng cho khách hàng. Đối với mỗi hệ thống, tùy thuộc vào công suất và tình trạng ô nhiễm đang gặp phải, Biogency sẽ tư vấn một phương án khác nhau, nhằm giúp đạt hiệu quả và tối ưu chi phí nhất cho khách hàng. Liên hệ cho chúng tôi qua Hotline 0909 538 514 để được tư vấn chi tiết.

>>> Xem thêm: Giải quyết khó khăn khi vận hành nước thải tòa nhà