Xử lý bể tách mỡ & Đường ống thoát nước tại KFC

Vấn đề khi xử lý nước thải cho các cơ sở thức ăn nhanh là dầu và mỡ (O&G). Chúng bám dính ở trên đường ống và cống rãnh gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Hai chi nhánh KFC tại Indonesia đã áp dụng giải pháp xử lý bể tách mỡ bằng việc sử dụng vi sinh Microbe-Lift và nhận được những phản hồi tích cực.

Xử lý bể tách mỡ

Vấn đề khi xử lý nước thải tại KFC

Địa điểm: Thử nghiệm được thực hiện tại hai chi nhánh KFC tại Indonesia:

  • Gajah Mada Medan
  • Kawi Malang

KFC ở Gajah Mada Medan

Hình 1. KFC ở Gajah Mada Medan.

KFC ở Kawi Malang

Hình 2. KFC ở Kawi Malang.

Vấn đề khi xử lý nước thải cho các cơ sở thức ăn nhanh là dầu và mỡ (O&G). Chúng bám dính ở trên đường ống và cống rãnh gây tắc nghẽn hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thoát nước công cộng.

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn khi chất tẩy rửa được sử dụng trong rửa chén và làm sạch nhũ hóa dầu và mỡ, làm cho dầu mỡ lơ lửng trên bề mặt nước sau đó đi qua quá trình lọc. Dầu mỡ cũng là chất ức chế ăn mòn khi tiếp xúc trong điều kiện yếm khí.

Mặc dù bẫy mỡ và thiết bị chặn có thể dùng để loại bỏ chất ô nhiễm này. Tuy nhiên, do tải lượng dầu mỡ cao, đặc biệt trong giờ cao điểm và thời tiết lạnh, nó đông đặc lại trong ngăn chứa và không thể thực hiện được quá trình tiền xử lý.

Mục tiêu xử lý bể tách mỡ & Đường ống thoát nước tại KFC

Mục tiêu của việc xử lý là phân hủy chất rắn, dầu mỡ tích tụ và kiểm soát mùi hôi bẫy mỡ tại 2 chi nhánh của KFC ở Indonesia. Các sản phẩm được đề xuất được sử dụng là Men vi sinh Microbe-Lift DGTT và Microbe-Lift IND.

Microbe-Lift DGTT và Microbe-Lift IND – Bộ đôi vi sinh hiệu quả trong xử lý bể tách mỡ đến từ Viện Sinh Thái Hoa Kỳ

Hình 3. Microbe-Lift DGTT và Microbe-Lift IND – Bộ đôi vi sinh hiệu quả trong xử lý bể tách mỡ đến từ Viện Sinh Thái Hoa Kỳ.

Thử nghiệm xử lý bể tách mỡ đầu tiên được tiến hành ở Gajah Mada Medan từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 2 năm 2017. Sau đó, thử nghiệm thứ hai được thực hiện ở Kawi Malang từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017.

Kết quả đạt được

1. Xử lý bể tách mỡ tại KFC Gajah Mada Medan

Bể tách mỡ ở Gaja Mada ban đầu có lớp váng rắn ở mỗi ngăn. Mùi hôi thối phát sinh ra từ bể tách mỡ. Vi sinh Microbe-Lift được ứng dụng mỗi ngày tại đây.

Hệ thống chặn dầu mỡ trước khi xử lý

Hình 4. Hệ thống chặn dầu mỡ trước khi xử lý.

Đổ Microbe-Lift DGTT

Hình 5. Đổ Microbe-Lift DGTT

Bể tách dầu mỡ ngăn đầu tiên

Hình 6. Bể tách dầu mỡ ngăn đầu tiên.

Bể tách dầu mỡ ngăn thứ 2

Hình 7. Bể tách dầu mỡ ngăn thứ 2.

Bể tách dầu mỡ ngăn thứ 3

Hình 8. Bể tách dầu mỡ ngăn thứ 3.

Bể tách dầu mỡ ngăn cuối cùng

Hình 9. Bể tách dầu mỡ ngăn cuối cùng.

Không còn dầu mỡ đóng cứng trong suốt thời gian xử lý và chất rắn được hóa lỏng liên tục. Sự hình thành của lớp váng cứng giảm, quan sát thấy rõ rệt nhất là ở hai ngăn cuối cùng. Mùi hôi đã được kiểm soát và màu của nước thải tại bể tách mỡ cũng trở nên trong hơn.

2. Xử lý bể tách mỡ tại KFC Kawi Malang

Nên hút hoặc hớt cặn bã để có kết quả xử lý nhanh hơn. Có thể thấy trong hình 10, chất rắn tích tụ quá dày, đặc biệt là ngăn đầu tiên tiếp nhận.

Các ngăn của bể tách mỡ

Hình 10. Các ngăn của bể tách mỡ.

Hình 11, lớp váng cứng đã được loại bỏ trước khi áp dụng Microbe-Lift. Mùi mốc hoặc mùi giống trứng thối là khảo sát xung quanh bể tách mỡ trước khi xử lý.

Ngày đầu tiên xử lý bể tách mỡ
Hình 11. Ngày đầu tiên xử lý bể tách mỡ.

Ngoài DGTT và IND, Microbe-Lift SA cũng đã được sử dụng trong thời gian đầu để giải quyết lớp váng cứng đầu trong hệ thống. Do đó, DGTT và IND được sử dụng cho liều lượng duy trì. Các sản phẩm được sử dụng hàng ngày trong từng ngăn sau khi nhà bếp ngưng hoạt động.

Một máy phun được sử dụng để định liều lượng từ từ các dung dịch trong khi đảo trộn nước. Điều này là để đảm bảo rằng vi khuẩn đã được trộn đều trong mọi ngóc ngách của ngăn tách mỡ và tiếp tục phân chất rắn tích tụ ở đáy của bể tách mỡ.

Sử dụng sản phẩm MicrobeLift

Hình 12. Sử dụng sản phẩm MicrobeLift.

Sau 30 ngày xử lý bể tách mỡ

Hình 13. Sau 30 ngày xử lý bể tách mỡ.

Mùi hôi đã được kiểm soát và lượng dầu mỡ tích tụ đã giảm đáng kể.

Sau 60 ngày xử lý bể tách mỡ

Hình 14. Sau 60 ngày xử lý bể tách mỡ.

Sau 90 ngày xử lý bể tách mỡ

Hình 15. Sau 90 ngày xử lý bể tách mỡ.

Quan sát thấy sự hóa lỏng liên tục của chất rắn và giảm váng đáng kể.

Chỉ tiêu Đơn vị 17-03-2017 17-04-2017 Hiệu suất xử lý
BOD mg/l 580 203 65%
COD mg/l 3160 584 82%
TSS mg/l 355 397 -42%
Dầu và mỡ mg/l 2 3.5 -75%

Sau một tháng xử lý, tỷ lệ BOD / COD tăng từ 18% lên 35%. Tỷ lệ này cho biết khả năng phân hủy sinh học và độc tính. Sự gia tăng mức TSS và dầu mỡ thường xảy ra trong tháng xử lý đầu tiên do sự hóa lỏng của chất rắn tích tụ và giảm váng đáng kể.

—–

Cả hai thử nghiệm đều cho kết quả khả quan vì các vấn đề về tích tụ chất rắn, dầu mỡ đông cứng và mùi hôi đã được giải quyết. Điều này cho thấy rằng Microbe-Lift hiệu quả trong việc xử lý bể tách mỡ nói riêng và xử lý nước thải của cơ sở thức ăn nhanh nói chung.

Men vi sinh Microbe-Lift được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Biogency. Liên hệ ngay hotline 0909 538 514 để được tư vấn phương án xử lý bể tách mỡ hiệu quả.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách chống tắc nghẽn bồn rửa chén