Giải pháp Xử lý chất thải Ngành chăn nuôi heo bằng Vi sinh Microbe-Lift

Xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo bao gồm: Xử lý mùi hôi, xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Giải pháp xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo do Biogency đề xuất sẽ giúp giải quyết được cả 3 yêu cầu trên. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Giải pháp Xử lý chất thải Ngành chăn nuôi heo bằng Vi sinh Microbe-Lift

Hiện trạng vấn đề từ chất thải ngành chăn nuôi heo

Chất lượng không khí suy giảm 

Tại khu vực chuồng nuôi, nước tiểu và phân phát sinh hằng ngày trong quá trình nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của động vật, đồng thời cũng thải ra các loại mầm bệnh, ký sinh trùng và các vi sinh vật có hại.

Tại khu vực nhà chứa phân, là nơi lưu trữ phân trước khi đem đi xử lý. Quá trình phân hủy và mục rữa của các chất hữu cơ trong phân, nước tiểu động vật và thức ăn thừa sinh ra NH3 , H2S, và CH4 gây ô nhiễm không khí.

Chất thải rắn chứa nhiều chất ô nhiễm và vi sinh vật gây hại

Chất thải rắn trong quá trình chăn nuôi heo thường bao gồm:

 • Chất bài tiết của vật nuôi bao gồm nước tiểu và phân.
 • Các chất độn chuồng.
 • Các loại thức ăn thừa hoặc rơi vãi.

Thức ăn rơi vãi trong quá trình cho heo ăn là nguyên nhân làm gia tăng chất thải rắn trong nuôi heo

Hình 1. Thức ăn rơi vãi trong quá trình cho heo ăn là nguyên nhân làm gia tăng chất thải rắn trong nuôi heo.

Các chất thải rắn này thường chứa nhiều Nitơ, Phốtpho, Kẽm, Đồng, Chì, Asen, Niken (kim loại nặng)… và các vi sinh vật gây hại.

Chất thải lỏng chứa nhiều thông số ô nhiễm khó xử lý

Chất thải lỏng hay nước thải ngành chăn nuôi heo phát sinh từ quá trình vệ sinh chuồng trại và tắm rửa vật nuôi, Chứa các thông số ô nhiễm cao khó xử lý như COD, BOD5, TSS, TN, TP… độ màu.

Quá trình vệ sinh chuồng trại phát sinh nhiều nước thải chứa các chất ô nhiễm với nồng độ cao

Hình 2. Quá trình vệ sinh chuồng trại phát sinh nhiều nước thải chứa các chất ô nhiễm với nồng độ cao.

Nhà nước Việt Nam quy định rất rõ về các chỉ tiêu ô nhiễm đầu ra của nước thải chăn nuôi tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI như sau:

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 6-9 5,5-9
2 BOD5 mg/l 40 100
3 COD mg/l 100 300
4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 50 150
5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 50 150
6 Tổng Coliform MPN hoặc CFU /100 ml 3000 5000

Giải pháp Xử lý chất thải Ngành chăn nuôi heo bằng Vi sinh Microbe-Lift

Xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo bao gồm: Xử lý mùi hôi, xử lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Giải pháp xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo do Biogency đề xuất sẽ giúp giải quyết được cả 3 yêu cầu trên.

1. Xử lý mùi hôi chuồng trại, nhà chứa phân và mùi hôi tại khu vực quạt hút bằng Vi sinh Microbe-Lift AF và dung dịch Accepta 2708

– Xử lý mùi hôi mùi tại chuồng trại và nhà chứa phân: Sử dụng men vi sinh MicrobeLift AF (Animal Farm)

Men vi sinh MicrobeLift AF chứa tập hợp các chủng vi sinh vật tăng tốc quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, làm giảm sinh ra các thành phần gây mùi như: NH3, H2S, Mercaptan…từ đó mùi hôi được xử lý triệt để.

Men vi sinh Microbe-Lift AF khử mùi hôi chuồng trại và nhà chứa phân hiệu quả.

Hình 3. Men vi sinh Microbe-Lift AF khử mùi hôi chuồng trại và nhà chứa phân hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Pha với nước theo tỉ lệ 1: 300 (01 lít Microbe-Lift AF pha loãng với 300 lít nước).
 • Sử dụng 0.5 lít dung dịch đã pha cho 1 m2 diện tích bề mặt.
 • Phun lặp lại từ 02 – 04 tiếng một lần.

Hiệu quả: Có hiệu quả ngăn mùi 15 phút sau khi phun xịt.

Khử mùi tại quạt hút: Sử dụng dung dịch trung hòa mùi trong không khí Accepta 2708

Accepta 2708 là dung dịch trung hòa mùi trong không khí. Các thành phần sinh học trong sản phẩm Accepta 2708 phản ứng với các phân tử mùi và loại bỏ chúng một cách hiệu quả.

Dung dịch trung hòa mùi trong không khí Accepta 2708

Hình 4. Dung dịch trung hòa mùi trong không khí Accepta 2708.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Pha với nước theo tỉ lệ 1: 500 (01 lít Accepta pha loãng với 500 lít nước).
 • 5 -7 m đặt một béc phun sương.

Hiệu quả:

 • Nhanh chóng làm trung hòa một loạt các mùi đơn giản và phức tạp.
 • Hấp thụ khí thải.

2. Xử lý chất thải rắn bằng Vi sinh Microbe-Lift BPCC

Sử dụng men vi sinh MicrobeLift BPCC để ủ phân chất thải rắn. MicrobeLift BPCC được thiết kế đặc biệt như một chất xúc tác bằng vi sinh vật để tăng tốc quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong quá trình ủ phân.

Men vi sinh Microbe-Lift BPCC chứa các chủng vi sinh chuyên biệt, sử dụng như chất xúc tác để thúc đẩy quá trình ủ phân diễn ra nhanh hơn, chất lượng phân được đảm bảo hơn

Hình 5. Men vi sinh Microbe-Lift BPCC chứa các chủng vi sinh chuyên biệt, sử dụng như chất xúc tác để thúc đẩy quá trình ủ phân diễn ra nhanh hơn, chất lượng phân được đảm bảo hơn.

Hướng dẫn sử dụng: 01 lít vi sinh ủ được với 10 tấn phân thải.

Hiệu quả:

 • Giảm khối lượng phân thải.
 • Tận dụng lại được nguồn phân bón hữu ích cho cây trồng.
 • Tiết kiệm chi phí xử lý.

3. Xử lý chất thải lỏng, nước thải bằng Vi sinh Microbe-Lift BIOGAS, SA, IND và N1

– Xử lý bùn đáy và tăng khí hầm Biogas: Sử dụng vi sinh Microbe-Lift BIOGAS và SA

 • Tăng sinh khí Biogas, giảm khí H2S bằng vi sinh MicrobeLift BIOGAS: MicrobeLift BIOGAS chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường. Sản phẩm được chứng minh có hiệu quả trong việc xử lý nước thải chăn nuôi heo có hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) rất cao (lên tới hàng ngàn mg/l). Thúc đẩy quá trình hình thành khí sinh học từ 30 – 50% so với quá trình xử lý sinh học thông thường.
 • Giảm bùn đáy và lớp váng cứng bằng vi sinh MicrobeLift SA: MicrobeLift SA là quần thể vi sinh vật dạng lỏng có hoạt tính cao được thiết kế để tăng tốc quá trình oxy hóa sinh học của các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, nhờ đó làm giảm rõ rệt lớp bùn đáy và lớp váng bề mặt. Đồng thời, trong sản phẩm Microbe-Lift SA có chứa Humic có chức năng thu gom khí H2 Sau đó, vi khuẩn lưu huỳnh tía oxy hóa H2S (trong Microbe-Lift BIOGAS) và chuyển hóa nó thành các hạt lưu huỳnh nguyên tố. Giải quyết được vấn đề lượng khí H2S phát sinh nhiều trong hầm Biogas.

Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý chất thải hiệu quả và tăng hiệu suất sinh ra khí Biogas

Hình 6. Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý chất thải hiệu quả và tăng hiệu suất sinh ra khí Biogas.

Liều lượng:

Tháng đầu tiên nuôi cấy vi sinh:

 • Ngày 01 và 02 sử dụng từ 10 ml/m3.
 • Ngày 03 đến 07 sử dụng từ 5 ml/m3.
 • Ngày 08 đến 30 sử dụng từ 0,5 – 1 ml/m3.

Duy trì sự ổn định và hiệu suất toàn hệ thống: 1-5 ml/m3. Bổ sung 1 tuần/lần.

– Xử lý BOD, COD, TSS: Sử dụng men vi sinh Microbe-Lift IND

Quần thể men vi sinh có trong Microbe-Lift IND được nuôi cấy dạng lỏng và được thiết kế chuyên biệt để xử lý BOD, COD, TSS. Tăng hàm lượng MLSS, tăng hiệu suất xử lý sinh học lên tối đa 85%. Sử dụng tại bể hiếu khí Aerotank.

– Xử lý Nitơ tổng: Sử dụng vi sinh Microbe-Lift N1 và IND

 • Xử lý Nitơ Amonia bằng vi sinh Microbe-lift N1: Men vi sinh Microbe-Lift N1 chuyên dùng cho quá trình khử Ammonia, tăng cường phản ứng Nitrate hóa. Chứa chủng vi khuẩn Nitrosomonas giúp chuyển hóa Ammonia về dạng Nitrite và chủng vi khuẩn Nitrobacter giúp chuyển hóa từ Nitrite về dạng Nitrate (NO3). Sử dụng tại bể hiếu khí Aerotank.
 • Xử lý Nitơ Nitrate bằng vi sinh Microbe-Lift IND: Men vi sinh Microbe-Lift IND giúp chuyển hóa NO3 thành Nitơ tự do (N2) bay lên nhờ vi khuẩn dị dưỡng khử Nitrate nhanh hơn gấp 17 lần so với so với các vi khuẩn bản địa, bao gồm: Bacillus lichenliformis, Pseudomonas citronellolisWolinella succinogenes. Sử dụng tại bể thiếu khí Anoxic.

Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý hiệu quả các chỉ tiêu ô nhiễm

Hình 7. Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý hiệu quả các chỉ tiêu ô nhiễm.

Liều lượng sử dụng:

Tháng đầu tiên nuôi cấy vi sinh:

 • Ngày 1 và 2 sử dụng từ 40 – 80 ml/m3.
 • Ngày 3 đến 7 sử dụng từ 10 – 20 ml/m3.
 • Ngày 8 đến 30 sử dụng từ 2 – 5 ml/m3.

Duy trì sự ổn định và hiệu suất toàn hệ thống: Sử dụng liều lượng từ 1 – 5 ml/m3.

—–

Giải pháp Xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo bằng Vi sinh Microbe-Lift của Biogency giúp giải quyết toàn diện các vấn đề của trang trại chăn nuôi: từ mùi hôi, chất thải rắn đến nước thải. Men vi sinh Microbe-Lift mà Biogency lựa chọn là dòng sản phẩm được sản xuất 100% từ Mỹ và được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam bởi Biogency, do đó chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo. Liên hệ HOTLINE 0909 538 514 để được Biogency tư vấn chi tiết hơn về phương án xử lý chất thải ngành chăn nuôi heo tối ưu nhất!

Xem thêm:

>>> Phương án xử lý Nitơ trong nước thải chăn nuôi hiệu quả bằng phương pháp sinh học

>>> Xử lý bùn nước thải chăn nuôi heo ở phía Tây Pennsylvania với MICROBE-LIFT