Xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas

Nước thải chăn nuôi heo là một trong những loại nước thải có thành phần, nồng độ ô nhiễm rất cao như COD, BOD, TSS, Tổng Nitơ, vi sinh vật gây bệnh,… nên cần phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để khi xả thải không gây hại cho môi trường và con người. Vấn đề xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas cũng đang được nhiều trang trại quan tâm.

Xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas

Vai trò của hầm Biogas trong xử lý nước thải chăn nuôi heo

Hiện nay, đối với nước thải chăn nuôi heo đã có công nghệ xử lý hiệu quả bao gồm quá trình xử lý kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí và xử lý hóa lý. Trong đó, hầm Biogas đóng vai trò trong quá trình xử lý kỵ khí, xử lý phần lớn các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, giảm khí độc, diệt mầm bệnh và cung cấp khí đốt tiết kiệm chi phí, xử lý làm giảm COD, BOD, TSS của nước thải.

Hầm Biogas nước thải chăn nuôi heo.

Hình 1. Hầm Biogas nước thải chăn nuôi heo.

Hàm lượng ô nhiễm của nước thải chăn nuôi heo sau quá trình xử lý tại hầm Biogas

Hầm Biogas xử lý được các chất hữu cơ khó phân hủy, tuy nhiên việc xử lý hàm lượng tổng Nitơ, Amonia thì không hiệu quả, do đó cần phải có hệ xử lý sinh học thiếu khí – hiếu khí phía sau.

Nước thải sau hầm Biogas thông thường sẽ không đạt quy chuẩn xả thải như bảng sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả phân tích Sau hầm Biogas QCVN 62 MT:2016/BTNMT
Cột A Cột B
1 pH 8,4 6 – 9 5,5 – 9
2 BOD5 mg/l 680 40 100
3 COD mg/l 1010 100 300
4 Tổng Nitơ mg/l 306 50 150
5 TSS mg/l 380 50 150
6 Tổng Coliform mg/l 4,3×104 3000 5000

Những chỉ tiêu vượt QCVN 62 MT:2016/BTNMT, cột B như sau:

 • Chỉ tiêu BOD5 vượt 6,8 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu COD vượt 3,4 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu Tổng Nitơ vượt 2 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu TSS vượt 2,5 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu Tổng Coliform vượt 8,6 lần so với quy chuẩn.

Những chỉ tiêu vượt QCVN 62 MT:2016/BTNMT, cột A như sau:

 • Chỉ tiêu BOD5 vượt 17 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu COD vượt 10 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu Tổng Nitơ vượt 6,1 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu TSS vượt 7,6 lần so với quy chuẩn.
 • Chỉ tiêu Tổng Coliform vượt 14,3 lần so với quy chuẩn.

Phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas

Nước thải chăn nuôi heo là một trong những loại hình nước thải khó xử lý, đòi hỏi công nghệ xử lý phải đúng quy trình và hiệu quả. Hầm Biogas là công nghệ thường gặp nhất trong hệ xử lý nước thải chăn nuôi heo, tuy nhiên nước thải sau hầm này vẫn chưa đạt chuẩn xả thải. Do đó, áp dụng công nghệ nào để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas là câu hỏi được nhiều trang trại quan tâm.

Công nghệ được áp dụng để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas như sau:

“HỒ SINH HỌC => BỂ ANOXIC => BỂ AEROTANK => BỂ LẮNG SINH HỌC => CỤM BỂ KEO TỤ – TẠO BÔNG => BỂ LẮNG HÓA LÝ => BỂ KHỬ TRÙNG => NƯỚC THẢI ĐẦU RA”

Công nghệ áp dụng để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas là công nghệ AO kết hợp với xử lý hóa lý và khử trùng, trong đó:

 • Tại bể Anoxic – Aerotank: Diễn ra quá trình xử lý Tổng Nitơ, Amoni, nước thải sau cụm bể Anoxic – Aerotank hàm lượng Nitơ tổng sẽ giảm.
 • Tại cụm hóa lý: Hóa chất keo tụ, tạo bông được châm vào để xử lý triệt để hàm lượng TSS, sau cụm hóa lý, TSS sẽ giảm đạt QCVN.
 • Tại bể khử trùng: Hóa chất khử trùng được châm vào bể, sau bể khử trùng nước hàm lượng tổng Coliform sẽ được xử lý triệt để.
 • Nước thải sau xử lý sẽ đạt QCVN 62 MT:2016/BTNMT.

Để tăng hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas, bên cạnh kiểm soát các điều kiện vận hành, việc bổ sung các chủng vi sinh vật chuyên biệt cho quá trình xử lý chất ô nhiễm cũng rất đáng để quan tâm. 2 dòng sản phẩm men vi sinh được nhiều hệ xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas áp dụng, đó là:

 • Men vi sinh Microbe-Lift IND: Bổ sung vào bể Anoxic để tăng hiệu quả khử Nitrat.
 • Men vi sinh Microbe-Lift N1: Bổ sung vào bể Aerotank để thúc đẩy quá trình Nitrat hóa.

Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý hiệu quả Nitơ Amonia sau hầm Biogas.

Hình 2. Men vi sinh Microbe-Lift giúp xử lý hiệu quả Nitơ Amonia sau hầm Biogas.

Xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas là yêu cầu bắt buộc ở mỗi trang trại chăn nuôi để nước thải đầu ra đạt chuẩn môi trường. Nếu trang trại của bạn đang gặp các vấn đề tương tự về xử lý nước thải chăn nuôi heo sau Biogas, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0909 538 514, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Giải pháp Xử lý chất thải Ngành chăn nuôi heo bằng Vi sinh Microbe-Lift