Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)

Là một trong những đơn vị hiếm hoi được Sở TNMT Tây Ninh cấp phép đấu nối xả thải trực tiếp ra sông, hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành yêu cầu các chỉ tiêu nước thải đầu ra của nhà máy đều phải đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành

Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành được thành lập từ năm 1989, chuyên sản xuất và cung cấp các loại vải dệt thoi và dệt kim. Với diện tích nhà máy khoảng 40.000m2, 500 công nhân sản xuất cho ra sản lượng dệt kim 9000 tấn/năm, sản lượng dệt thoi là 36 triệu mét/ năm. Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành được đặt tại Đường số 7 KCN Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)
Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành – KCN Trảng Bàng, Tây Ninh.

Tính chất nước thải của nhà máy: Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm của nhà máy được thiết kế với công suất là 4.000 m3/ ngày đêm. Với công nghệ hiện đại, hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ 500 công nhân, thu gom nước thải dệt từ quá trình sản xuất. Nước thải chứa hàm lượng BOD, COD rất cao. Cụ thể:

 • Nồng độ BOD: 3.500 mg/l.
 • Nồng độ COD: 5.000 mg/l.
Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)
Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành – Tây Ninh.

Yêu cầu xử lý của Nhà máy dệt Trần Hiệp Thành

Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành là một trong những đơn vị hiếm hoi được Sở Tài Nguyên Môi Trường Tây Ninh cấp phép đấu nối xả thải trực tiếp ra sông mà không phải qua Nhà máy Xử lý nước thải tập trung của KCN Trảng Bàng với chuẩn tiếp nhận loại A của QCVN 40:2011/BTNMT.

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 40:2011/BTNMT
Cột A Cột B
1 pH 6 – 9 5,5 – 9
2 SS mg/l 50 100
3 BOD5 mg/l 30 50
4 COD mg/l 75 150
5 Dầu mỡ mg/l 5 10
6 Tổng Nitơ mg/l 20 40
7 Tổng Photpho mg/l 4 6

Do đó, khi khởi công vận hành hệ thống xử lý nước thải, các chỉ tiêu nước thải đầu ra của nhà máy đều phải đạt loại A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Yêu cầu của nhà máy đặt ra cho Biogency khi tiếp nhận xử lý hệ thống nước thải dệt nhuộm ở đây là: Khắc phục vấn đề BOD, COD đạt loại A lúc ban đầu mới khởi động hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể:

 • BOD5 ≤ 30 mg/l.
 • COD ≤ 75 mg/l.

Phương án xử lý nước thải dệt nhuộm cho nhà máy

Bước 1. Thống nhất phương án xử lý và sản phẩm áp dụng

Sau khi trao đổi để hiểu rõ yêu cầu của nhà máy, Biogency đã tư vấn cho Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành sử dụng vi sinh Microbe-Lift IND với mục đích:

 • Khởi động hệ thống xử lý nước thải.
 • Kiểm soát hiệu suất xử lý sinh học.
 • Kiểm soát hiệu quả của các chỉ tiêu nước thải đầu ra.
Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)
Vi sinh Microbe-Lift IND chuyên xử lý BOD, COD, TSS trong nước thải – Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Sinh Thái Hoa Kỳ (Ecological Laboratories).

Lí do lựa chọn Microbe-Lift IND:

 • Sản phẩm chứa 13 chủng vi sinh vật với mật độ cao được chọn lọc, có sức sống khỏe và có tính thích nghi cao, phù hợp với nước thải dệt nhuộm.
 • Giúp quá trình khởi động hệ thống xử lý nước thải diễn ra nhanh chóng, ổn định.
 • Khả năng xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, TSS cao (Hiệu suất đạt đến 90%).

Bước 2. Liều lượng sử dụng Microbe-Lift IND để khởi động hệ thống xử lý

Ban đầu, vi sinh Microbe-Lift IND được sử dụng tại nhà máy với liều lượng khởi động:

 • Mỗi tuần bổ sung 06 gallons MicrobeLift.
 • Thời gian khởi động trong vòng 02 tháng.

Bước 3. Quan sát kết quả sau 02 tháng khởi động hệ thống xử lý nước thải

Sau khi khởi động hệ thống xử lý nước thải thành công, với kinh nghiệm giỏi của anh kỹ sư trưởng cùng sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại và nỗ lực của anh em kỹ sư vận hành, hệ thống luôn luôn đạt chuẩn A theo yêu cầu.

Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)
Bể Aerotank tại hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành.
Xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành (4.000 m3/ ngày đêm)
Bùn lắng sau 30 phút tại hai bể sinh học.

4. Kiểm soát hiệu suất và duy trì kết quả xử lý tối ưu

Sau 02 tháng khởi động và hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm đã đi vào hoạt động ổn định, cần: Kiểm soát hiệu suất của hóa lý, sinh học, đo chỉ tiêu đầu vào đầu ra hàng ngày để kịp thời phát hiện ra sai sót, sự cố trong quy trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.

Men vi sinh Microbe-Lift IND chỉ được bổ sung liều lượng duy trì khi hàm lượng đầu ra COD đo bị vượt hoặc thời gian lâu làm vi sinh bị già và chết đi. Châm men vi sinh kèm theo lượng dinh dưỡng (đạm với Phốtpho) được tính toán sẵn. Cụ thể như sau:

 • COD ≥ 50mg/l thì châm 4 gallons MicrobeLift IND.
 • COD ≥ 70mg/l thì châm 6 gallons MicrobeLift IND.
 • COD ≥ 90mg/l thì châm 8 gallons MicrobeLift IND.

Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tại Nhà máy Dệt Trần Hiệp Thành đã hoạt động ổn định, các chỉ số nước thải đầu ra đạt chuẩn loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT. Nhà máy vẫn đang tiếp tục sử dụng vi sinh Microbe-Lift theo liều lượng duy trì được hướng dẫn. Nếu hệ thống xử lý nước thải của bạn cũng đang gặp vấn đề về các chỉ số nước thải đầu ra, hãy liên hệ đến Biogency theo Hotline 0909 538 514 để được tư vấn phương án xử lý phù hợp nhất!

>>> Xem thêm: Xử lý nước thải dệt nhuộm, đâu là khó khăn cần giải quyết?